1. Uvod

Ta politika zasebnosti velja za vsakega uporabnika spletnega mesta www.digrazia.online za celotno spletno mesto ter za vse njegove sestavne dele in podstrani in za vsako osebo, ki podjetju posreduje svoje osebne podatke v kakršnikoli obliki. Namen naše politike zasebnosti je, da uporabnike obvestimo o svoji politiki zasebnosti ter o možnostih, ki jih imate na voljo pri načinu zbiranja in uporabe podatkov na spletni strani www.digrazia.online Ta politika se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez opozorila ali obvestila.

Z uporabo spletnega mesta po spremembi te politike uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

2. Osnovni pojmi

Upravljavec spletne strani www.digrazia.online je DI GRAZIA d.o.o. Resa 27, 8351 Straža – (v nadaljevanju: upravljavec / ponudnik), ki se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost udeležencev oz. uporabnikov spletne strani. Uporabnik Spletnega mesta www.digrazia.online je vsaka fizična in/ali pravna oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno stran www.digrazia.online. Ta politika velja za uporabnika, ko prvič obišče spletno mesto in pri vseh kasnejših obiskih. Z aktivno privolitvijo in/ali z nadaljnjo uporabo spletnega mesta www.digrazia.online uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami te politike.

Osebni podatek je vsak podatek, ki se nanaša na določeno fizično osebo in jo ta podatek tudi določa (ime in priimek, naslov, telefonska številka, EMŠO, ….).

3. Obdelava osebnih podatkov

Ob obisku naše spletne strani za namene iskanja informacij, lahko to storite anonimno, razen če se prostovoljno odločite, da nam posredujete osebne podatke. V tem primeru vas kot uporabniki spletne strani www.digrazia.online preko e-maila povprašamo po naslednjih podatkih, ki jih skrbno varujemo 60 dni:

 • Ime in priimek (kontaktna oseba),
 • naslov (poštna številka in kraj),
 • telefon (mobilni/stacionarni),
 • e – naslov.
 • arhiv komunikacije,
 • morebitne druge podatke, ki jih uporabnik sam posreduje družbi

Kontaktni obrazec:

 • e – naslov,
 • arhiv komunikacije
 • morebitne druge podatke, ki jih uporabnik sam posreduje družbi

Ponudnik obdeluje IP naslove naprav, preko katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta. Ponudnik na spletnem portalu uporablja »piškotke«, po katerih prepoznava uporabnike, vendar pa na ta način ni mogoča identifikacija uporabnikov, kar pomeni, da zgolj na podlagi tako zbranih podatkov ni mogoče ugotoviti imena in priimka in drugih identifikacijskih podatkov uporabnika. Če nas ne obvestite drugače, bomo vaše podatke zbrali le za namene odgovarjanja na vaša vprašanja ali obravnavanje vaših komentarjev in za omogočanje DI GRAZIA d.o.o., da stopi v kontakt z vami glede storitev na naši spletni strani, za katere ste izrazili zanimanje.

4. Namen obdelave podatkov

Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za naslednje namene:

 • za pošiljanje ponudbe na podlagi prejetega povpraševanja, telefonski kontakt ob povpraševanju oz. sklenitvi pogodbe,
 • vodenje evidence strank,
 • obveščanje o novostih oz. ponudbah umetnin,
 • občasno pošiljanje e-sporočil (v kolikor se posameznik prijavi na prejemanje naših e-sporočil) z umetninami, bodisi prodaja / nakup umetnine bodisi oddaja / najem umetnine, ki jih ponuja DI GRAZIA d.o.o. in ostale novice, ki so povezane s področjem umetnin,
 • za kasnejšo komunikacijo s posameznikom za dosego cilja (poslovnega sodelovanja) zaradi katerega je bil osebni podatek zbran.

Osebne podatke in kontaktne informacije ponudnik uporablja le za namene, za katere so bili posredovani, v skladu z vašim dovoljenjem. Vedno vas bomo predhodno obvestili o zbiranju osebnih podatkov in o namenu zbiranja. V primeru zbiranja ali uporabe za kakršne koli druge namene izven tistih, za katere ste jih posredovali, vas bomo kontaktirali za pridobitev soglasja.

5. Posredovanje podatkov

Družba DI GRAZIA d.o.o. se zavezuje, da ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredovala osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke udeleženca oz. uporabnika razen, če, bi od njega to zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali za potrebe za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

6. Varstvo podatkov in čas hrambe

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.

Ponudnik varstvo osebnih podatkov zagotavlja v skladu s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije in Splošna Uredba GDPR.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik njegove podatke hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih trajno izbriše ali učinkovito anonimizira, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom.

Osebne podatke zbiramo na podlagi zakona in jih obdelujemo in hranimo tako dolgo, kolikor določa posamezen zakon.

Osebne podatke, ki jih zbiramo na podlagi izrecne privolitve posameznika, obdelujemo za namene, opredeljene s privolitvijo in hranimo do preklica privolitve.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika v kolikor bo prišlo do zahtevka uporabniškega imena in gesla.

7. Pravice uporabnikov po GDPR

Kot uporabnik našega spletnega mesta ste tako seznanjeni, da lahko kadarkoli zahtevate, da vam družba DI GRAZIA d.o.o.:

 • potrdimo, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne, in vam omogočimo vpogled v vaše osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov ter njihovo prepisovanje ali kopiranje,
 • omogočimo vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov oz. evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov
 • posredujemo izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas,
 • posredujemo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen,
 • podamo informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o vas vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave,
 • podamo informacijo o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem,
 • pojasnimo tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, v primeru izvajanja avtomatiziranega odločanja z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

Kot uporabnik našega spletnega mesta ste seznanjeni z dejstvom, da imate v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno Uredbo GDPR še sledeče pravice:

 • da se obdelava vaših osebnih podatkov omeji, kadar velja en od naslednjih primerov:
 1. če oporekate točnosti podatkov (obdelava se omeji za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov);
 2. če je obdelava nezakonita in vi pa nasprotujete izbrisu vaših osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
 3. kot upravljavec osebnih podatkov ne potrebujemo več za dogovorjene namene obdelave, temveč jih vi, potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 4. v primeru, da vložite ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.
 • da se vaši osebni podatki v naših zbirki popravijo (DI GRAZIA je dolžan popraviti vaše netočne osebne podatke, prav tako pa imate (ob upoštevanju namenov obdelave)), pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave,
 • da se vaši osebni podatki izbrišejo (ter »Pozabijo«) – če več ne želite, da se vaši osebni podatki obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo oz. obdelavo, lahko zahtevate, da se vaši podatki izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja, in sicer kadar velja eden od naslednjih razlogov (razen zakonskih izjem):
 1. vaši osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 2. da prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 3. ugovarjate obdelavi, pod pogojem, da za obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa (kadarkoli) ugovarjate obdelavi kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja;
 4. vaši osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 5. vaše osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom RS;
 6. vaši osebni podatki so bili zbrani v zvezi s točno določeno ponudbo.
 • da ste seznanjeni z rokom hrambe vaših osebnih podatkov,
 • da se zavedate, da imate pravico do pravnega sredstva – vložitev pritožbe
 • da imate pravico do prenosljivosti osebnih podatkov (velja samo za osebne podatke, ki so obdelani avtomatizirano). 

Te pravice vas ne odvežejo obveznosti, ki jih ima do vas sklenjena pogodba z družbo DIGRAZIA d.o.o.

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave osebnih podatkov, in sicer po e-pošti na naslov: info@digrazia.si ali pisno na naslov DI GRAZIA d.o.o., Resa 27, 8351 Straža.

Vsi zapisani podatki avtorjev na spletni strani www.digrazia.online so javno dostopni podatki (internet) in vsi imetniki umetnin omenjenih avtorjev na spletni strani www.digrazia.online so pripravljeni podati osebno izjavo, ali gre za izvirnik ali ponaredek umetniškega dela in da je umetnina prosta vseh bremen, ter ne vsebuje stvarnih in pravnih napak. Imetniki umetnin avtorjev, katerih predstavljamo na spletni strani www.digrazia.online se tudi zavedajo, da s svojim postopanjem na trgu umetnin, ne bodo ogrožali ugleda podjetja DI GRAZIA d.o.o. 8. Izključitev odgovornosti Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na uporabnika. Upravljavec spletnega mesta www.digrazia.online vljudno prosi uporabnike, ki se ne strinjajo s to politiko ali njenimi spremembami ali dopolnitvami, da zapustijo spletno mesto in ga tudi v bodoče ne uporabljajo več.

Vse vsebine, ki so objavljene na spletni strani družbe DI GRAZIA d.o.o. so zaščiteno avtorsko delo DIGRAZIA d.o.o. in/ali njegovih pogodbenih partnerjev skladno z določbami določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP Ur.l.RS, št. 16/07,68/08 in 110/03)Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega dovoljenja DI GRAZIA d.o.o.

Z dovoljenjem podjetja DI GRAZIA d.o.o. so dokumenti, ki so objavljeni na spletnih straneh DI GRAZIA d.o.o., shranjevani, razmnoževani ali kako drugače razširjani le v nekomercialne namene in skladno z določbami ZASP, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah (kot vir podatkov mora biti vidno označeno DI GRAZIA d.o.o. , podatki pa morajo ostati nespremenjeni).

DI GRAZIA d.o.o. se bo z vzdrževanjem in oblikovanjem  teh spletnih strani  trudila  zagotavljati točnost, pravilnost  in ažurnost objavljenih vsebin, vendar ne zagotavlja in ne prevzema odgovornosti  za njihovo točnost in celovitost  kot tudi ne za škodo povzročeno z uporabo teh spletnih strani oziroma njenih vsebin.

Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, ne spodbujamo dela na črno, sodelovanje s posamezniki pa določa pogodba o posredovanju. DI GRAZIA d.o.o. pridružuje pravico  spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) ter brez predhodnega opozorila. Prav tako se umakne vsa vsebina na željo avtorja ali lastnika umetniškega dela v kolikor se z objavo ne strinja. 

DI GRAZIA posredništvo in storitve d.o.o.
Resa 27, 8351 Straža
DŠ: SI25380745
Matična št: 6305580000
TRR: SI56 1910 0001 1368 842 odprt pri DBS d.d.

Pin It on Pinterest

Share This